Category: Photography

ĐIỀU CHỈNH KHÍ VÀO NHÀ BẰNG HỆ GƯƠNG

1 . Đặt vấn đề Trong thực tế rất nhiều nhà đang dùng gương treo trước cửa nhà để điều chỉnh hướng nhà, tránh xung sát không cần thiết. Tuy nhiên việc treo gương còn tồn tại một số điểm : + Bản thân là gương rởm. Đó là những gương Tiên thiên bát quái […]

Read More