Category: Viral Videos

Linh phù

Phù Cầu con là dạng Phù giấy vẽ do tác giả chế tác, có án sức mạnh của Đại Thế Chí Bồ Tát. Phù dùng để hỗ trợ những phụ nữ hiếm muộn con, nay mong có con. a) Cấu tạo Phù Phù có cấu tạo gồm bàn tay Thủ ấn Đại Thế Chí Bồ […]

Read More

HỆ GƯƠNG

Hệ gương dùng để trấn trạch gồm có: – Gương phẳng – Gương Tiên Thiên Bát Quái phẳng – Gương Tiên Thiên Bát Quái lồi – Gương Tiên Thiên Bát Quái lõm Các bạn có thể đọc bài viết Điều chỉnh khí vào nhà bằng hệ gương để biết rõ về hệ gương này. Ở đây tác […]

Read More