Category: Music

Vài linh phù đã chế biến hỗ trợ phòng chữa bệnh luôn mang theo người:

1. Niềm tin đạo phật hỗ trợ tu nhân tích đức:  Cấu trúc linh phù đã thiết kế: Trên cùng từ trái sang phải là Phật Thích Ca mầu ni ; Bên cạnh là phật tổ Việt Nam Phật Hoàng Trần Nhân Tông; Tiếp bên là Chủ tịch Hồ Chí Minh (Phật Di Lặc đã mời […]

Read More

ĐIỀU CHỈNH HƯỚNG CỬA CHÍNH

hi cửa chính của ngôi nhà không hợp hướng thì có thể dùng các giải pháp sau để hóa giải : + Chuyển đổi vị trí cửa chính + Mở thêm cửa phụ và cửa sổ + Xoay hướng bàn thờ và lò bếp + Đặt gương Tiên thiên bát quái (xem chi tiết tại […]

Read More